Tin tức

[01-03]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2019-03-04

Thời gian: 0:00 ngày 01/03 - 23:55 ngày 03/03

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 04/03 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Rương Thần Khí Thần x10, Hồn Vô Song Tôn Quyền  X10, Đá Đột Phá x20

50000 vnđ: Rương Thần Khí Thần x20, Hồn Vô Song Tôn Quyền X20, Đá Đột Phá x50

100000 vnđ: Rương Thần Khí Thần x20, Hồn Vô Song Tôn Quyền X20, Đá Đột Phá x100

300000 vnđ: Rương Thần Khí Thần x20, Hồn Vô Song Tôn Quyền X20, Đá Đột Phá x150

500000 vnđ: Rương Thần Khí Thần x30, Hồn Vô Song Tôn Quyền x30, Gói trang bị đỏ x1, Linh Đan x500

1000000 vnđ: Hồn Tôn Kiên x100, Rương Thần Khí Thần x 1.000

2000000 vnđ: Tiến Giai Bí Tịch x1.000, Thần Thạch x20

5000000 vnđ: Đá Đột Phá x2000, Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng x2000, Thí Luyện Tinh Hồn x2.000, Lương thảo x5.000 vạn

10000000 vnđ: Giác Tỉnh Đan x5.000, Tam Sinh Thạch x5.000, Đá Công level 10x1, Đá Phòng level 10x1

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm 2.000 Trận Kỳ. Top giết địch tính trong ngày 03/03.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S40] [S23]NAMCA 41890
[S41-S60] [S58]Tranvienvien 18438
[S61-S72] [S71]Linh Chi 37529
[S73-S76] [S75]Cường Xích L 48508
[S77] TTTT 26582
[S78] THANG NHOC 30295
[S79] VeKhang 44957
[S80] Củ Chuối 6564

 

BQT kính báo!