Tin tức

[01-04]Event cá tháng 04

Đăng ngày: 2019-04-01

Thời gian: 0:00 ngày 01/04 - 23:55 ngày 02/04

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 03/04 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: 100 vạn lương, 100 vạn xu

50000 vnđ: 200 vạn lương, 200 vạn xu

100000 vnđ: 500 vạn lương, 500 vạn xu, Rương ngọc cam x10

300000 vnđ: 500 vạn lương, 500 vạn xu, Rương ngọc cam x20

500000 vnđ:  1.000 vạn lương, 1.000 vạn xu, Bổ Thiên Thạch x1.000

1000000 vnđ: 1.000 vạn lương, 1.000 vạn xu, Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng x1.000

2000000 vnđ: Phệ Cốt Bức Thử Tinh Phách x100, Đá Đột Phá x2.000, Đổng Tước Lệnh x2.000, Linh Đan x2.000

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Thiết khoán x1.000

- Danh vọng x 100.000

- Đá Đột Phá x1.000

- Rương ngọc cam x100

 

BQT kính báo!