Tin tức

[03-01]Event nạp tích lũy..

Đăng ngày: 2020-01-06

Thời gian: 0:00 ngày 03/01 - 23:55 ngày 05/01

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 06/01 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Rương thần khí thần x10, Hồn Vô Song Điển Vi X10, Đá đột phá x10

50000 vnđ: Rương thần khí thần x20, Hồn Vô Song Điển Vi x10, Đá đột phá  x20

100000 vnđ: Rương thần khí thần x30, Hồn Vô Song Điển Vi X20, Đá đột phá  x30

300000 vnđ: Rương thần khí thần x50, Hồn Vô Song Điển Vi X20, Đá đột phá  x50

500000 vnđ: Hồn Vô Song Điển Vi x30, Trùng sinh (Đột phá - Chuyên tinh - Thức tỉnh)x5

1000000 vnđ: Đá đột phá x1.000, Thức tỉnh hồn x1.000

2000000 vnđ: Đá đột phá x1.000, Thụ ấn lang gia vương x100, Hồn Thiên Mệnh Gia cát lượng x50

5000000 vnđ: Thức tỉnh hồn x2000, Sách binh pháp x2000, Đá đột phá x2000, Hồn Thiên Mệnh Gia cát lượng x200

10000000 vnđ: Linh đan x10.000, Đá đột phá x5.000, Mảnh tinh lượng vạn năng x5.000, Vàng x100.000

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Rương ngẫu nhiên thiên phá x20

- Rương đấu thương bất kỳ x20

- Tẩy tủy chi hồn x1.000

 

3. Top giết địch:

Top giết địch tính trong ngày 05/01 nhận thêm: Thức tỉnh hồn x1.000

Quà trả qua thư hệ thống ngày 06/01

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S60]Đại ca 16518
[S61-S80] [S71]Linh Chi 22263
[S81-S86] [S82]SunQuan 20892
[S87-S88] [S87]KhuongTuNha 28071
[S89] THIEN 17994
[S90] Hiểu hông 9960
[S91] TỀ LỰC 10220
[S92] CUIBAP 16249

 

BQT kính báo!