Tin tức

[03-05]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2019-05-08

Thời gian: 0:00 ngày 03/05 - 23:55 ngày 05/05

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 06/05 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Tinh Phách Tất Phương x10, Hồn Vô Song Lưu Thiện  X10, Tiên Thảo x10

50000 vnđ: Tinh Phách Tất Phương x10, Hồn Vô Song Lưu Thiện X20, Tiên Thảo x20

100000 vnđ: Tinh Phách Tất Phương x20, Hồn Vô Song Lưu Thiện X20, Tiên Thảo x30

300000 vnđ: Tinh Phách Tất Phương x20, Hồn Vô Song Lưu Thiện X20, Tiên Thảo x100

500000 vnđ:  Hồn Vô Song Lưu Thiện x30, Gói trang bị đỏ x1, Linh Đan x500, Tinh Phách Tất Phương x40

1000000 vnđ: Thiết Khoán x1.000, Lương Thảo x1.000 vạn

2000000 vnđ: Tam Sinh Thạch x1.000, Túc Mệnh Huyết Tinh x100

5000000 vnđ: Thí luyện tinh hồn x2000, Đá Đột Phá x2.000, Trận Kỳ x2.000, Thần Thạch x100

10000000 vnđ: Lương Thảo x10.000 vạn, Linh đan x10.000, Đổng Tước Lệnh x10.000, Sách Binh Pháp x10.000

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm: Linh Đan x500. Top giết địch tính trong ngày 05/05.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S12]Vô Danh 16472
[S61-S72] [S71]Linh Chi 20464
[S73-S76] [S74]ANHEM 14961
[S77-S78] [S77]SA2015 21483
[S79-S80] [S79]ZThanhzz 22161
[S81] Chiwu 45124
[S82] S82TAPCHOI 30411
[S83] Xe XÍCH LÔ 10383

 

BQT kính báo!