Tin tức

[04-01]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2019-01-07

Thời gian: 0:00 ngày 04/01 - 23:55 ngày 06/01

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 07/01 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Rương Thần Khí - Thần  x10, Hồn Vô Song - Giả Hủ X10, Thiết Khoán x10

50000 vnđ: Rương Thần Khí - Thần  x30, Hồn Vô Song - Giả Hủ X20, Thiết Khoán x20

100000 vnđ: Rương Thần Khí - Thần  x50, Hồn Vô Song - Giả Hủ X20, Thiết Khoán x20

300000 vnđ: Hồn Vô Song - Giả Hủ  X20, Gói trang bị đỏ x1, Thiết Khoán x50

500000 vnđ: Hồn Vô Song - Giả Hủ x30, Linh Đan x500, Danh Vọng x50.000, Thiết Khoán x100

1000000 vnđ: Rương Thần Khí - Thần  x500, Xu x 10.000 vạn

2000000 vnđ: Bí Tịch x1000, Định Hồn Chu x1000

5000000 vnđ: Giác Tỉnh Đan x2000, Tẩy Tủy Chi Hồn x2000, Thức Tỉnh Hồn x2000, Hồn Cường Hóa x2000

10000000 vnđ: 100.000 Vàng, Hồn mỹ nhân Chân Chỉ x100, Đan thể lực vừa x2000, Tinh phách Hạ Cung Lực Sĩ x100

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm 200 Rương thần khí Thần. Top giết địch tính trong ngày 06/01.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S24] [S23]TỪ THỨ 19532
[S25-S40] [S26]tri hoang 10825
[S41-S60] [S50]MrTruong 6576
[S61-S66] [S63]CHAUBATHONG 14136
[S67-S72] [S72]Kedanhan 29452
[S73] Thánh xoạc 7202
[S74] BEOKAKA 9597
[S75] Mạc Tà 8148
[S76] TONY 4747
[S77] HoàngBảoHân 3837
[S78] HuyềnThoại 4262

 

BQT kính báo!