Tin tức

[07-02]Event nạp tích lũy..

Đăng ngày: 2020-02-10

Thời gian: 0:00 ngày 07/02 - 23:55 ngày 09/02

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 10/02 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Linh Đan x20, Hồn Vô Song Trương Phí X10, Tiến giai bí tịch x10

50000 vnđ: Linh Đan x50, Hồn Vô Song Trương Phí x10, Tiến giai bí tịch  x20

100000 vnđ: Linh Đan x100, Hồn Vô Song Trương Phí X20, Tiến giai bí tịch  x30

300000 vnđ: Linh Đan x200, Hồn Vô Song Trương Phí X20, Tiến giai bí tịch  x50

500000 vnđ: Hồn Vô Song Trương Phí x30, Thí luyện tinh hồn x500, Đá đột phá x500, Đan exp tím x1.000

1000000 vnđ: Tướng quân vẫn thiết x1.000, Rương thần khí thần x1.000

2000000 vnđ: Đan exp tím x2.000, Mảnh tinh lượng vạn năng x1000, Hồn Thiên Mệnh Lữ bố x50

5000000 vnđ: Thức tỉnh hồn x2000, Sách binh pháp x2000, Thiên mộc lương x2000, Hồn Thiên Mệnh Lữ Bố x200

10000000 vnđ: Đá Đột Phá x5.000, Thức tỉnh hồn x5.000,Thiên mộc lương x5.000, Hồn Thiên Mệnh Lữ Bố x500

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Đá đột phá x1.000

- Sách binh pháp x1000

- Mảnh tinh lượng vạn năng x1000

 

3. Top giết địch:

Top giết địch tính trong ngày 09/02 nhận thêm: Thức tỉnh hồn x1.000

Quà trả qua thư hệ thống ngày 10/02

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S60]Đại ca 12346
[S61-S80] [S71]Linh Chi 21701
[S81-S86] [S82]SunQuan 24267
[S87-S88] [S88]ANH LÀ AI 27854
[S89] THIEN 20017
[S90] Hiểu hông 13987
[S91] ĐổngChiêu 11295
[S92] ENERGY 15453

 

BQT kính báo!