Tin tức

[07-12]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2018-12-12

Thời gian: 0:00 ngày 07/12 - 23:55 ngày 11/12

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 12/12 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Đá Đột Phá x10, Hồn Vô Song - Bảo Tam Nương X10, 20 vạn lương

50000 vnđ: Đá Đột Phá x20, Hồn Vô Song - Bảo Tam Nương X20, 50 vạn lương

100000 vnđ: Đá Đột Phá x100, Hồn Vô Song - Bảo Tam Nương X20, 100 vạn lương

300000 vnđ: Hồn Vô Song - Bảo Tam Nương  X20, Gói trang bị đỏ x1, 500 vạn lương

500000 vnđ: Hồn Vô Song - Bảo Tam Nương x30, Linh Đan x500, Bí Tịch x50, 1000 vạn lương

1000000 vnđ: Giác Tỉnh Đan x1000

2000000 vnđ: Tinh hồn trân thú Sa Tỉ Thi x100

5000000 vnđ: Hồn mỹ nhân Phúc Nhi x100, 2000 Đan thể lực vừa, 2000 Linh Đan, 10.000 vạn lương

10000000 vnđ: 1 Bộ Đá Level 10

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm 2000 Đá Tinh Luyện. Top giết địch tính trong ngày 11/12.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S24] [S12]Vô Danh 31284
[S25-S40] [S26]tri hoang 7667
[S41-S60] [S50]MrTruong 14564
[S61-S66] [S61]NGOBICHHA 20970
[S67-S68] [S67]Napolion 23171
[S69-S70] [S69]Tester09 21119
[S71-S72] [S71]Bướm Xinh 21737
[S73] Thánh xoạc 19177
[S74] Lưu Bị 24580
[S75] SIRIUS 11228
[S76] Siêu 7173

 

BQT kính báo!