Tin tức

[08-03]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2019-03-11

Thời gian: 0:00 ngày 08/03 - 23:55 ngày 10/03

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 11/03 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Rương Thần Khí Thần x10, Hồn Vô Song Bảo Tam Nương  X10, Đá Đột Phá x20

50000 vnđ: Rương Thần Khí Thần x20, Hồn Vô Song Bảo Tam Nương X20, Đá Đột Phá x50

100000 vnđ: Rương Thần Khí Thần x20, Hồn Vô Song Bảo Tam Nương X20, Đá Đột Phá x100

300000 vnđ: Rương Thần Khí Thần x20, Hồn Vô Song Bảo Tam Nương X20, Đá Đột Phá x150

500000 vnđ: Rương Thần Khí Thần x30, Hồn Vô Song Bảo Tam Nương x30, Gói trang bị đỏ x1, Linh Đan x500

1000000 vnđ: Hồn Chân Cơ x100, Hồng Sắc Huyền Tinh x 200

2000000 vnđ: Mảnh thánh - Thanh Long Giới x120, Rương Thần Khí Thần X1.000

5000000 vnđ: Đá Đột Phá x2000, Sách Binh Pháp x2.000, Thí Luyện Tinh Hồn x2.000, Thần Thạch x100

10000000 vnđ: Giác Tỉnh Đan x5.000, Tam Sinh Thạch x5.000, Đá Né level 10x1, Đá Chính Xác level 10x1

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm 200 Binh Phù. Top giết địch tính trong ngày 10/03.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S23]CUIBAP 20548
[S61-S72] [S62]XUANTRUONG 18707
[S73-S76] [S76]TONY 29370
[S77] TTTT 16524
[S78] THANG NHOC 27029
[S79] LÃO ĐẠI 36480
[S80] Củ Chuối 4424
[S81] Chiwu 7781

 

BQT kính báo!