Tin tức

[08-11]Event nạp tích lũy.

Đăng ngày: 2019-11-11

Thời gian: 0:00 ngày 08/11 - 23:55 ngày 10/11

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 11/11 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Linh Đan x20, Hồn Vô Song Tào Tháo X10, Rương Thần Khí Thần x10

50000 vnđ: LLinh Đan x50, Hồn Vô Song Tào Tháo X20, Rương Thần Khí Thần x20

100000 vnđ: Linh Đan x100, Hồn Vô Song Tào Tháo X20, Rương Thần Khí Thần x30

300000 vnđ: Linh Đan x150, Hồn Vô Song Tào Tháo X20, Rương Thần Khí Thần x50

500000 vnđ: Hồn Vô Song Tào Tháo x30, Hồng sắc huyền tinh x500

1000000 vnđ: Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng x1.000, Thức Tỉnh Hồn x1.000

2000000 vnđ: Đá đột phá x1.000, Sách binh pháp x1.000, Thần thạch x100

5000000 vnđ: Đá đột phá x2000, Thí luyện tinh hồn x2.000, Thần thạch x2.000, Hồn Thiên Mệnh Lữ Bố x200

10000000 vnđ: Thiên Mộc Lương x5.000, Thức Tỉnh Hồn x5.000, Đá Đột Phá x5.000, Hồn Thiên Mệnh Lữ Bố x500

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Linh Đan x1.000

- Son x1.000

- Đan TL vừa x1.000

 

3. Top giết địch:

Top giết địch tính trong ngày 10/11 nhận thêm: Tiến giai bí tịch x1.000

Quà trả qua thư hệ thống ngày 11/11.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S29]FanYue 14864
[S61-S80] [S71]Linh Chi 29083
[S81-S84] [S82]SunQuan 28858
[S85-S86] [S85]Jack 68320
[S87] THE HAO 30001
[S88] 1ThoiTeTua 23196
[S89] SAMSUNG 23582
[S90] Hiểu hông 11540

 

BQT kính báo!