Tin tức

[09-11]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2018-11-14

Thời gian: 0:00 ngày 09/11 - 23:55 ngày 11/11

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 12/11 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Đá Đột Phá x10, Tiểu Kiều X10, 20 vạn lương

50000 vnđ: Đá Đột Phá x20, Tiểu Kiều X20, 50 vạn lương

100000 vnđ: Đá Đột Phá x100, Tiểu Kiều X20, 100 vạn lương

300000 vnđ: Tiểu Kiều  X20, Gói trang bị đỏ x1, 500 vạn lương

500000 vnđ: Tiểu Kiều x30, Linh Đan x500, Thiết Khoán x200, 1000 vạn lương

1000000 vnđ: Quan Sách x100

2000000 vnđ: Mảnh thú - Long Vương x100, Đá Tinh luyện x1.000

5000000 vnđ: 2000 Trận Kỳ, 2000 Mảnh Tinh Lượng vạn năng, 2000 Tiến Giai Bí Tịch, Hồn Lục Tốn x100

10000000 vnđ: 1 Bộ Đá Level 10

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm Mảnh thú - Long Vương x100. Top giết địch tính trong ngày 11/11.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S24] [S4]VinhRuby 25026
[S25-S40] [S26]tri hoang 24317
[S41-S60] [S58]Tranvienvien 21615
[S61-S66] [S61]NGOBICHHA 15384
[S67-S68] [S67]Napolion 44710
[S69] KeydenKross 17086
[S70] The KinG 18267
[S71] Linh Chi 27043
[S72] QUAN VŨ 30215
[S73] Thánh xoạc 10127
[S74] Hiếu J4F 9253

 

BQT kính báo!