Tin tức

[10-05]Khai mở [S84]Đông Quận

Đăng ngày: 2019-05-10

Kính chào các thành chủ đáng kính, khai mở [S84]Đông Quận, vùng đất mới với những cuộc đua tranh mới xưng đế cùng Công Thành Tam quốc.

 

Thời gian: 10:00 ngày 10/05/2019

Nội dung:

Cùng với sự kiện khai mở máy chủ là chuỗi các hoạt động đua top hấp dẫn.

1. Top tổng lực chiến
Thời gian: 10:00 ngày 10/05 - 23:59 ngày 16/05
Hạng 1: 10.000 Linh Đan
Hạng 2: 5.000 Linh Đan
Hạng 3: 3.000 Linh Đan
Hạng 4-10: 500 Linh Đan

2. Top lực chiến võ tướng
Thời gian: 10:00 ngày 10/05 - 23:59 ngày 16/05
Hạng 1: 1.000 Đá Đột Phá
Hạng 2: 500 Đá Đột Phá
Hạng 3: 300 Đá Đột Phá
Hạng 4-10: 100 Đá Đột Phá

3. Top giết địch
Thời gian: 10:00 ngày 10/05 - 23:59 ngày 16/05
Hạng 1: 1000 Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng
Hạng 2: 500 Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng
Hạng 3: 300 Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng
Hạng 4-10: 100 Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng

4. Có phúc cùng hưởng
Thời gian: 10:00 ngày 10/05 - 23:59 ngày 10/05

Tổng nạp toàn server đạt mốc, tất cả thành viên trong server nhận thưởng

- Mốc 10.000.000: 500 vạn lương, 500 vạn xu

- Mốc 20.000.000: 500 Đổng tước lệnh, 500 Đan thú

- Mốc 50.000.000: 100 hồn Tư Mã Ý, 10.000 vàng

- Mốc 100.000.000: 100 hồn Chu Du, 01 Đá sát thương level10, 20.000 vàng

 

BQT kính báo!