Tin tức

[11-01]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2019-01-14

Thời gian: 0:00 ngày 11/01 - 23:55 ngày 13/01

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 14/01 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Rương Thần Khí - Thần  x10, Hồn Vô Song - Trương Phi X10, Thiết Khoán x10

50000 vnđ: Rương Thần Khí - Thần  x30, Hồn Vô Song - Trương Phi X20, Thiết Khoán x20

100000 vnđ: Rương Thần Khí - Thần  x50, Hồn Vô Song - Trương Phi X20, Thiết Khoán x20

300000 vnđ: Rương Thần Khí - Thần  x100, Hồn Vô Song - Trương Phi  X20, Gói trang bị đỏ x1

500000 vnđ: Hồn Vô Song - Trương Phi x30, Rương Thần Khí - Thần  x100

1000000 vnđ: Hồng sắc huyền tinh x100, Lương x5.000 vạn

2000000 vnđ: Bí Tịch x1000, Định Hồn Chu x1000

5000000 vnđ: Giác Tỉnh Đan x2000, Thí Luyện Tinh Hồn x2000, Mảnh tinh lượng vạn năng x2000, Thần thạch x100

10000000 vnđ: 100.000 Vàng, 10.000 vạn xu, 10.000 vạn lương, 10.000 Đá Tinh Luyện

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm 200 Rương thần khí Thần. Top giết địch tính trong ngày 13/01.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S24] [S23]xHaii 54938
[S25-S40] [S29]Anh Béo 15914
[S41-S60] [S50]MrTruong 24109
[S61-S66] [S66]S300 24068
[S67-S72] [S69]KeydenKross 34194
[S73] Thánh xoạc 15022
[S74] TinhNhi 14305
[S75] VI NGUYỄN 13376
[S76] KENKEN 10089
[S77] HoàngBảoHân 3700
[S78] THANG NHOC 10725

 

BQT kính báo!