Tin tức

[11-04]Liên thông máy chủ

Đăng ngày: 2019-04-11

Thời gian: 13:00 - 18:00 ngày 11/04

Nội dung:

Liên thông các cụm máy chủ:

- [S79 - S80]

 Các chức năng trong game

- Nhân vật không login game từ 14 ngày trở lên, nhân vật level <15 sẽ tự động xóa

- Xóa thông tin bảng xếp hạng cũ từng server, BXH mới tính theo xếp hạng server gộp

- Cấp thế giới: Lấy nhân vật cấp cao nhất của nhân vật trong server làm chuẩn

- Thành trì: Reset mọi thành trì chiếm đóng, các quân đoàn sẽ tiến hành chiếm thành lại từ đầu

- Giết địch: Xóa dữ liệu giết địch, giết địch sẽ được tính lại từ đầu

- Tranh bá vô song: Xóa số liệu tranh bá, các thành chủ sẽ tiến hành tranh bá vô song xếp hạng lại từ đầu

- Đấu trường: Thành chủ sẽ khiêu chiến lại từ đầu tuy nhiên không nhận thưởng xếp hạng khi tăng cấp xếp hạng đấu trường

- Thí luyện anh hùng: Lưu tiến độ cũ khi chưa gộp

- Chiến dịch kinh điển: Lưu theo số liệu cao nhất của thành chủ

- Viễn chinh: Lưu lại số liệu vượt ải và số lần khiêu chiến

- Quyết đấu đỉnh cao: Lưu lại số liệu vượt ải và số lần khiêu chiến

- Thái ấp: Lưu lại tất cả, thái ấp đang tăng cấp rẽ reset

- Thư: Chú ý nhận thư không để quá 50 thư hệ thống sẽ tự xóa

- Thiên tinh sau khi gộp sẽ không tiếp tục tại các server đang diễn ra thiên tinh

 

BQT kính báo!