Tin tức

[13-12]Event nạp tích lũy.

Đăng ngày: 2019-12-16

Thời gian: 0:00 ngày 13/12 - 23:55 ngày 15/12

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 16/12 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Lương Thảo x100 vạn, Hồn Vô Song Khương Duy X10, Thiết Khoán x10

50000 vnđ: Lương Thảo x200 vạn, Hồn Vô Song Khương Duy, Thiết Khoán x20

100000 vnđ: Lương Thảo x300 vạn, Hồn Vô Song Khương Duy X20, Thiết Khoán x30

300000 vnđ: Lương Thảo x400 vạn, Hồn Vô Song Khương Duy X20, Thiết Khoán x50

500000 vnđ: Hồn Vô Song Khương Duy x30, Linh Đan x500, Đá Đột Phá x500, Thiết Khoán x500

1000000 vnđ: Đá Đột Phá x1.000, Thức Tỉnh Hồn x1.000

2000000 vnđ: Thiên Mộc Lương x1.000, Giác Tỉnh Đan x1.000, Thụ ấn Lang Gia Vương x100

5000000 vnđ: Đá Đột Phá x2000, Thí Luyện Tinh Hồn x2000, Thiên Mộc Lương x2000, Hồn Thiên Mệnh Lữ Bố x200

10000000 vnđ: Đá Đột Phá x5.000, Sách Binh Pháp x5.000,Linh Đan x10.000, 100.000 vàng

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Lương Thảo x5.000 vạn

- Xu x5.000 vạn

 

3. Top giết địch:

Top giết địch tính trong ngày 15/12 nhận thêm: Linh Đan x1.000

Quà trả qua thư hệ thống ngày 16/12

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S60]Đại ca 28989
[S61-S80] [S71]Linh Chi 19313
[S81-S86] [S81]vu cát 29396
[S87-S88] [S87]KhuongTuNha 20899
[S89] THIEN 29164
[S90] Thần công 18134
[S91] EMGÌƠI 25749

 

BQT kính báo!