Tin tức

[14-02]Event nạp tích lũy..

Đăng ngày: 2020-02-17

Thời gian: 0:00 ngày 14/02 - 23:55 ngày 16/02

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 17/02 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Linh Đan x20, Hồn Vô Song Quan Ngân Bình X10, Thiết khoán x10

50000 vnđ: Linh Đan x50, Hồn Vô Song Quan Ngân Bình x10, Thiết khoán  x20

100000 vnđ: Linh Đan x100, Hồn Vô Song Quan Ngân Bình X20, Thiết khoán  x30

300000 vnđ: Linh Đan x200, Hồn Vô Song Quan Ngân Bình X20, Thiết khoán  x50

500000 vnđ: Hồn Vô Song Quan Ngân Bình x30, Thí luyện tinh hồn x500, Đá đột phá x500, Thiết khoán x500

1000000 vnđ: Rương đấu thương bất kỳ x20, Rương ngẫu nhiên thiên phá x20, mảnh tinh lượng vạn năng x1.000

2000000 vnđ: Thức tỉnh hồn x1000, Sách binh pháp x1000, Mảnh tinh lượng vạn năng x1000

5000000 vnđ: Đá đột phá x2000, Mảnh tinh lượng vạn năng x2000, Rương tù ngưu x20, Hồn Thiên Mệnh Gia cát lượng x200

10000000 vnđ: Đá Đột Phá x5.000, Thức tỉnh hồn x5.000,Thiên mộc lương x5.000, Hồn Thiên Mệnh Lữ Bố x500

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Thức tỉnh hồn x1.000

- Giác tỉnh đan x1000

- Mảnh tinh lượng vạn năng x1000

 

3. Top giết địch:

Top giết địch tính trong ngày 16/02 nhận thêm: Thức tỉnh hồn x1.000

Quà trả qua thư hệ thống ngày 17/02

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S86] [S29]FanYue 22674
[S87-S88] [S87]THE HAO 27024
[S89] SAMSUNG 22065
[S90] Hiểu hông 13919
[S91] ĐổngChiêu 11380
[S92] ENERGY 17785
[S93] X●Men 12229

 

BQT kính báo!