Tin tức

[14-03]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2019-03-18

Thời gian: 0:00 ngày 14/03 - 23:55 ngày 17/03

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 18/03 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Linh Đan x50, Hồn Vô Song Nhan Lương  X10, Đá Đột Phá x20

50000 vnđ: Linh Đan x100, Hồn Vô Song Nhan Lương X20, Đá Đột Phá x50

100000 vnđ: Linh Đan x150, Hồn Vô Song Nhan Lương X20, Đá Đột Phá x100

300000 vnđ: Linh Đan x200, Hồn Vô Song Nhan Lương X20, Đá Đột Phá x150

500000 vnđ:  Hồn Vô Song Nhan Lương x30, Gói trang bị đỏ x1, Linh Đan x500, Rương quần hùng tướng tinh x200

1000000 vnđ: Hồn Văn Xú x100, Lương thảo x1.000 vạn

2000000 vnđ: Nguyệt Tê Vương tinh phách x100, Rương Thần Khí Thần X1.000

5000000 vnđ: Định Hồn Chu x2000, Tam Sinh Thạch x2.000, Rương quần hùng tướng tinh x2.000, Thủ Mộ Cự Linh tinh phách x100

10000000 vnđ: Lương thảo x10.000 vạn, Xu x10.000 vạn, Vàng x100.000, Binh Pháp Tôn Tử x50.000

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm 200 Rương quần hùng tướng tinh. Top giết địch tính trong ngày 17/03.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S58]Tranvienvien 11388
[S61-S72] [S71]Linh Chi 25927
[S73-S76] [S75]Cường Xích L 27670
[S77] Chuột Cống 10685
[S78] THANG NHOC 26962
[S79] VeKhang 30341
[S80] Củ Chuối 8290
[S81] LÊ KHA 6325

 

BQT kính báo!