Tin tức

[14-12]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2018-12-18

Thời gian: 0:00 ngày 14/12 - 23:55 ngày 16/12

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 17/12 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng  x10, Hồn Vô Song - Lỗ Túc X10, Binh Phù x10

50000 vnđ: Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng x20, Hồn Vô Song - Lỗ Túc X20, Binh Phù x20

100000 vnđ: Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng x100, Hồn Vô Song - Lỗ Túc X20, Binh Phù x20

300000 vnđ: Hồn Vô Song - Lỗ Túc  X20, Gói trang bị đỏ x1, Binh Phù x50

500000 vnđ: Hồn Vô Song - Lỗ Túc x30, Linh Đan x500, Bí Tịch x50, Binh Phù x100

1000000 vnđ: Giác Tỉnh Đan x1000, Tinh Hồn x1000, Tẩy tủy chi hồn x1000

2000000 vnđ: Binh phù x1000, Tiến Giai Bí Tịch x1000

5000000 vnđ: Thần Thạch x100, 2000 Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng, 2000 Đá Đột Phá, 2.000 Trận Kỳ

10000000 vnđ: 1 Bộ Thánh-Thanh Long

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm 200 Binh Phù. Top giết địch tính trong ngày 16/12.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S24] [S23]TỪ THỨ 13691
[S25-S40] [S26]tri hoang 10768
[S41-S60] [S49]cuibap 15445
[S61-S66] [S63]OneHeaD 31356
[S67-S68] [S67]Napolion 20003
[S69-S70] [S69]ĐÉOSUYNGHĨ 21389
[S71-S72] [S71]Linh Chi 30989
[S73] Thánh xoạc 9684
[S74] Lưu Bị 18392
[S75] Cường Xích L 11939
[S76] Amagong 3393

 

BQT kính báo!