Tin tức

[16-11]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2018-11-19

Thời gian: 0:00 ngày 16/11 - 23:55 ngày 18/11

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 19/11 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Đá Đột Phá x10, Văn Ương X10, 20 vạn lương

50000 vnđ: Đá Đột Phá x20, Văn Ương X20, 50 vạn lương

100000 vnđ: Đá Đột Phá x100, Văn Ương X20, 100 vạn lương

300000 vnđ: Văn Ương  X20, Gói trang bị đỏ x1, 500 vạn lương

500000 vnđ: Văn Ương x30, Linh Đan x500, Thiết Khoán x200, 1000 vạn lương

1000000 vnđ: Công Tôn Toản x100

2000000 vnđ: Linh Đan x1.000, Đá Tinh luyện x1.000, Thiết Khoán x1.000

5000000 vnđ: 2000 Đá Đột Phá, 2000 Mảnh Tinh Lượng vạn năng, 2000 Sách binh pháp, 10.000 vạn lương

10000000 vnđ: 1 Bộ Đá Level 10

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm Linh Đan x 2.000. Top giết địch tính trong ngày 18/11.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S24] [S23]NAMCA 16178
[s25-S40] [S26]tri hoang 24317
[S41-S60] [S50]MrTruong 20099
[S61-S66] [S63]Dương Quá 39306
[S67-S68] [S67]Napolion 44710
[S69] Tester09 20311
[S70] The KinG 18267
[S71] Linh Chi 27043
[S72] Cương 35NB 38433
[S73] HảiDương78 21986
[S74] TinhNhi 10287

 

BQT kính báo!