Tin tức

[17-01]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2020-01-20

Thời gian: 0:00 ngày 17/01 - 23:55 ngày 19/01

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 20/01 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Linh đan x100, Hồn Mã Văn Lộc  X10, Rương tướng quân vẫn thiết x10

50000 vnđ: Linh đan x200, Hồn Mã Văn Lộc x20, Rương tướng quân vẫn thiết  x20

100000 vnđ: Linh đan x300, Hồn Mã Văn Lộc X20, Rương tướng quân vẫn thiết  x30

300000 vnđ: Linh đan x500, Hồn Mã Văn LộcX20, Rương tướng quân vẫn thiết  x50

500000 vnđ: Hồn Mã Văn Lộc x30, Thí luyện tinh hồn x500, Đá đột phá x500

1000000 vnđ: Rương tướng quân vẫn thiết x1000, Rương thần khí thần x1000

2000000 vnđ: Thí luyện tinh hồnx1.000, Thái cổ tịch thú tinh hồn x100, Hồn Thiên Mệnh Gia cát lượng x50

5000000 vnđ: Đá đột phá x2000, Sách binh pháp x2000, Thiên mộc lương x2000, Hồn Thiên Mệnh Lữ bố x200

10000000 vnđ: Thức tỉnh hồn x5000, Thiên mộc lương x5000, Huyễn trận tinh hồn x5000, Hồn Thiên Mệnh Lữ bố x500

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Đá đột phá x1000

- Mảnh tinh lượng vạn năng x1000

- Thiên mộc lương x1000

 

3. Top giết địch:

Top giết địch tính trong ngày 19/01 nhận thêm: Thức tỉnh hồn x1.000

Quà trả qua thư hệ thống ngày 20/01

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S60]Đại ca 18440
[S61-S80] [S71]Linh Chi 26468
[S81-S86] [S82]SunQuan 25160
[S87-S88] [S88]ANH LÀ AI 17187
[S89] THIEN 43489
[S90] Rinn 27987
[S91] TỀ LỰC 13431
[S92] CUIBAP 12285