Tin tức

[18-01]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2019-01-21

 

Thời gian: 0:00 ngày 18/01 - 23:55 ngày 20/01

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 21/01 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Mảnh tinh lượng vạn năng  x10, Hồn Vô Song - Trương Giác X10, Đan Thể Lực vừa x10

50000 vnđ: Mảnh tinh lượng vạn năng  x20, Hồn Vô Song - Trương Giác X20, Đan Thể Lực vừa x20

100000 vnđ: Mảnh tinh lượng vạn năng  x30, Hồn Vô Song - Trương Giác X20, Đan Thể Lực vừa x20

300000 vnđ: Mảnh tinh lượng vạn năng  x500, Hồn Vô Song - Trương Giác  X20, Gói trang bị đỏ x1

500000 vnđ: Hồn Vô Song - Trương Giác x30, Mảnh tinh lượng vạn năng  x100

1000000 vnđ: Xu x5.000 vạn, Lương x5.000 vạn

2000000 vnđ: Trân thú - Hồn Phách Hắc Thủy Mộc Linh x100

5000000 vnđ: Hồn mỹ nhân Linh San x100, Hồn vô song - Điêu Thuyền x100, Mảnh tinh lượng vạn năng x2000, Thần thạch x100

10000000 vnđ: 100.000 Vàng, 10.000 vạn xu, 10.000 vạn lương, 10.000 Đá Tinh Luyện

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm 200 Mảnh tinh lượng vạn năng. Top giết địch tính trong ngày 20/01.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S40] [S23]ZINGAN 12306
[S41-S60] [S50]MrTruong 18490
[S61-S66] [S62]XUANTRUONG 43266
[S67-S72] [S67]Muslim 49425
[S73-S74] [S73]HảiDương78 27282
[S75-S76] [S75]Cường Xích L 20249
[S77] HoàngBảoHân 7472
[S78] THANG NHOC 14848
[S79] Đại Cát 9149

BQT kính báo!