Tin tức

[19-04]Event nạp tích lũy.

Đăng ngày: 2019-04-22

Thời gian: 0:00 ngày 19/04 - 23:55 ngày 21/04

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 22/04 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Rương thần khí thần x10, Hồn Vô Song Nhan Lương  X10, Hòm tướng quân vẫn thiết x10

50000 vnđ: Rương thần khí thần x50, Hồn Vô Song Nhan Lương X20, Hòm tướng quân vẫn thiết x20

100000 vnđ: Rương thần khí thần x100, Hồn Vô Song Nhan Lương X20, Hòm tướng quân vẫn thiết x30

300000 vnđ: Rương thần khí thần x150, Hồn Vô Song Nhan Lương X20, Hòm tướng quân vẫn thiết x100

500000 vnđ:  Hồn Vô Song Nhan Lương x30, Gói trang bị đỏ x1, Rương thần khí thần x200, Hòm tướng quân vẫn thiết x200

1000000 vnđ: Hồn Lưu Hiệp x100, Hồng Sắc Huyền Tinh x200

2000000 vnđ: Bí Tịch x1.000, Binh Phù x1.000

5000000 vnđ: Đá Đột Phá x2000, Trận Kỳ x2.000, Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng x2.000, Tinh Phách Ngự Phong Bệ Ngạn x100

10000000 vnđ: 100.000 vàng, 10 vạn xu, 10 vạn lương, 100.000 danh vọng

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm Hòm tướng quân vẫn thiết x100. Top giết địch tính trong ngày 21/04

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S26]tri hoang 15644
[S61-S72] [S71]Linh Chi 16032
[S73-S76] [S74]ANHEM 8480
[S77-S78] [S78]THANG NHOC 20990
[S79-S80] [S79]ZThanhzz 21014
[S81] Chiwu 14501
[S82] Xốp Kut3 11873
[S83] Xe XÍCH LÔ 10139