Tin tức

[20-12]Event nạp tích lũy.

Đăng ngày: 2019-12-23

Thời gian: 0:00 ngày 20/12 - 23:55 ngày 22/12

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 23/12 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Linh Đan x20, Hồn Vô Song Hoa Man X10, Mảnh tinh lượng vạn năng x10

50000 vnđ: Linh Đan x50, Hồn Vô Song Hoa Man x10, Mảnh tinh lượng vạn năng x20

100000 vnđ: Linh Đan x100, Hồn Vô Song Hoa Man X20, Mảnh tinh lượng vạn năng x30

300000 vnđ: Linh Đan x200, Hồn Vô Song Hoa Man X20, Mảnh tinh lượng vạn năng x50

500000 vnđ: Hồn Vô Song Hoa Man x30, Trùng sinh (Đột phá - Chuyên tinh - Thức tỉnh)x5

1000000 vnđ: Mảnh tinh lượng vạn năng x1.000, Thức Tỉnh Hồn x1.000

2000000 vnđ: Thiên Mộc Lương x1.000, Mảnh tinh lượng vạn năng x1.000, Hán trung vương thụ ấn x100

5000000 vnđ: Thức tỉnh hồn x2000, Sách binh pháp x2000, Mảnh tinh lượng vạn năng x2000, Hồn Thiên Mệnh Gia cát lượng x200

10000000 vnđ: Đá Đột Phá x5.000, Sách Binh Pháp x5.000,Linh Đan x10.000, 100.000 vàng

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Mảnh tinh lượng vạn năng x1.000

- Sách binh pháp x1.000

- Thức tỉnh hồn x1.000

 

3. Top giết địch:

Top giết địch tính trong ngày 22/12 nhận thêm: Trận kỳ x1.000

Quà trả qua thư hệ thống ngày 23/12

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S3]LƯU BANG 44121
[S61-S80] [S71]Linh Chi 25971
[S81-S86] [S82]SunQuan 23260
[S87-S88] [S87]THE HAO 28102
[S89] THIEN 27944
[S90] Hiểu hông 16175
[S91] THANHTRUCTV 20887
[S92] ENERGY 14500

 

BQT kính báo!