Tin tức

[21-12]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2018-12-24

Thời gian: 0:00 ngày 21/12 - 23:55 ngày 23/12

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 24/12 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Đá Đột Phá  x10, Hồn Vô Song - Trương Tình Thái X10, Binh Phù x10

50000 vnđ: Đá Đột Phá x20, Hồn Vô Song - Trương Tình Thái X20, Binh Phù x20

100000 vnđ: Đá Đột Phá x100, Hồn Vô Song - Trương Tình Thái X20, Binh Phù x20

300000 vnđ: Hồn Vô Song - Trương Tình Thái  X20, Gói trang bị đỏ x1, Binh Phù x50

500000 vnđ: Hồn Vô Song - Trương Tình Thái x30, Linh Đan x500, Bí Tịch x50, Binh Phù x100

1000000 vnđ: Hồng Sắc Huyền Tinh x100, Binh Pháp Tôn Tử x 5000

2000000 vnđ: Thần Thạch x20, Bí Tịch x1000, Tinh Hồn x1000

5000000 vnđ: Thí Luyện Tinh Hồn x2000, 2000 Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng, 2000 Binh Phù, 2.000 Trận Kỳ

10000000 vnđ: 100.000 vàng, 10.000 Vạn lương, 10.000 vạn Xu, 10.000 Linh Đan

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm 200 Binh Phù. Top giết địch tính trong ngày 23/12.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S24] [S23]xHaii 30017
[S25-S40] [S26]tri hoang 12328
[S41-S60] [S50]MrTruong 13204
[S61-S66] [S62]KTSmall 22796
[S67-S72] [S67]Napolion 24988
[S73] Thánh xoạc 19280
[S74] Lưu Bị 25120
[S75] VI NGUYỄN 16176
[S76] Siêu 8297
[S77] HoàngBảoHân 3752