Tin tức

[22-02]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2019-02-25

Thời gian: 0:00 ngày 22/02 - 23:55 ngày 24/02

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 25/02 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Rương Thần Khí Thần x10, Hồn Vô Song Điển Vi  X10, Đan Thể Lực vừa x20

50000 vnđ: Rương Thần Khí Thần x50, Hồn Vô Song Điển Vi X20, Đan Thể Lực vừa x50

100000 vnđ: Rương Thần Khí Thần x20, Hồn Vô Song Điển Vi X20, Đan Thể Lực vừa x100

300000 vnđ: Rương Thần Khí Thần x20, Hồn Vô Song Điển Vi X20, Đan Thể Lực vừa x150

500000 vnđ: Rương Thần Khí Thần x30, Hồn Vô Song Điển Vin x30, Gói trang bị đỏ x1, Linh Đan x500

1000000 vnđ: HHồn Vu Cát x100, Mảnh tinh lượng vạn năng x 1.000

2000000 vnđ: Binh Phù x1.000, Bí Tịch x1.000, Lương thảo x2.000 vạn

5000000 vnđ: Giác Tỉnh Đan x2000, Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng x2000, Thí Luyện Tinh Hồn x2.000, Lương thảo x5.000 vạn

10000000 vnđ: Giác Tỉnh Đan x5.000, Tam Sinh Thạch x5.000, Đá Bạo level 10x1, Đá K.bạo level 10x1

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm 2.000 Đá đột phá. Top giết địch tính trong ngày 24/02.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S40] [S23]NAMCA 38500
[S41-S60] [S49]cuibap 18020
[S61-S72] [S71]Linh Chi 57552
[S73-S76] [S75]Cường Xích L 57481
[S77] SA2015 30110
[S78] THANG NHOC 33908
[S79] LÃO ĐẠI 44639
[S80] Củ Chuối 9175

 

BQT kính báo!