Tin tức

[24-05]Event nạp tích lũy.

Đăng ngày: 2019-05-27

Thời gian: 0:00 ngày 24/05 - 23:55 ngày 26/05

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 27/05 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Lương Thảo x100 vạn, Hồn Lục Tốn  X10, Đá đột phá x10

50000 vnđ: Lương Thảo x200 vạn, Hồn Lục Tốn X20, Đá đột phá x20

100000 vnđ: Lương Thảo x300 vạn, Hồn Lục Tốn X20, Đá đột phá x30

300000 vnđ: Lương Thảo x500 vạn, Hồn Lục Tốn X20, Đá đột phá x100

500000 vnđ:  Hồn Lục Tốnx30, Gói trang bị đỏ x1, Linh Đan x500, Đá đột phá x150

1000000 vnđ: Rương thần khí thần x1.000, Đá đột phá x 500

2000000 vnđ: Thí Luyện Tinh Hồn x1.000, Binh phù x1.000, Lương Thảo x1.000 vạn

5000000 vnđ: Đá Đột Phá x2000, Tiến giai bí tịch x2.000, Giác tỉnh đan x2.000, Thần Thạch x100

10000000 vnđ: Đá Đột Phá x5.000, Tiến Giai Bí Tịch x5.000, Linh Đan x5.000, Lương Thảo x10.000 vạn

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) tính trong ngày 26/05 nhận thêm 200 đá đột phá.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S23]Thiên đế 29941
[S61-S72] [S71]Linh Chi 27214
[S73-S76] [S75]Cường Xích L 29707
[S77-S80] [S79]LÃO ĐẠI 41612
[S81] DMCHIWU 15310
[S82] S82TAPCHOI 18171
[S83] MaiKa 48989
[S84] Tiến Hòa 8061

 

 

BQT kính báo!