Tin tức

[25-01]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2019-01-28

Thời gian: 0:00 ngày 25/01 - 23:55 ngày 27/01

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 28/01 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Mảnh tinh lượng vạn năng  x10, Hồn Tôn Kiên X10, Hồn Lữ Bố x10

50000 vnđ: Mảnh tinh lượng vạn năng  x20, Hồn Tôn Kiên X20, Hồn Lữ Bố x20

100000 vnđ: Mảnh tinh lượng vạn năng  x30, Hồn Tôn Kiên X20, Hồn Lữ Bố x20

300000 vnđ: Mảnh tinh lượng vạn năng  x50, Hồn Tôn Kiên X20, Hồn Lữ Bố x20

500000 vnđ: Hồn Tôn Kiên x30, Hồn Lữ Bố x30, Mảnh tinh lượng vạn năng  x500

1000000 vnđ: 200 Hồng Sắc Huyền Tinh, Rương Thần Khí Thần x200

2000000 vnđ: Binh Phù x1000, Bí Tịch x1000

5000000 vnđ: Thí Luyện Tinh Hồn x2000, Giác Tỉnh Đan x2000, Đá Đột Phá x2000, Thần thạch x100

10000000 vnđ: 100.000 Vàng, 10.000 vạn xu, 10.000 vạn lương, 5.000 Binh Phù

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm 2000 Linh Đan. Top giết địch tính trong ngày 27/01.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S40] [S23]CUIBAP 44805
[s41-S60] [S50]MrTruong 28263
[S61-S66] [S66]SURIGA 17984
[S67-S72] [S71]Linh Chi 32374
[S73-S74] [S74]BEOKAKA 50156
[S75-S76] [S75]Cường Xích L 25565
[S77] HoàngBảoHân 15017
[S78] THANG NHOC 10333
[s79] Đại Cát 20804

 

BQT kính báo!