Tin tức

[28-12]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2019-01-02

Thời gian: 0:00 ngày 28/12 - 23:55 ngày 30/12

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 31/12 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Linh Đan  x50, Hồn Thủy Kính Tiên Sinh X10, Binh Phù x10

50000 vnđ: Linh Đan x100, Hồn Thủy Kính Tiên Sinh X20, Binh Phù x20

100000 vnđ: Linh Đan x200, Hồn Thủy Kính Tiên Sinh X20, Binh Phù x20

300000 vnđ: HHồn Thủy Kính Tiên Sinh  X20, Gói trang bị đỏ x1, Binh Phù x50

500000 vnđ: Hồn Thủy Kính Tiên Sinh x30, Linh Đan x500, Bí Tịch x50, Binh Phù x100

1000000 vnđ: Hồng Sắc Huyền Tinh x100

2000000 vnđ: Bí Tịch x1000, Định Hồn Chu x1000

5000000 vnđ: Thần Thạch x100, Thí Luyện Tinh Hồn x2000, 2000 Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng, Binh pháp Tôn Tử x10000

10000000 vnđ: 01 Bộ Thánh

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm 200 Binh Phù. Top giết địch tính trong ngày 30/12.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S24] [S23]NAMCA 34512
[S25-S40] [S26]tri hoang 16076
[S41-S60] [S50]MrTruong 12093
[S61-S66] [S62]Tiêu Tà 28844
[S67-S72] [S67]Napolion 40299
[S73] Thánh xoạc 14431
[S74] TinhNhi 23445
[S75] SIRIUS 15147
[S76] Siêu 6485
[S77] HoàngBảoHân 2670

 

BQT kính báo!