Tin tức

[29-03]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2019-04-01

Thời gian: 0:00 ngày 29/03 - 23:55 ngày 31/03

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 01/04 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Binh Phù x10, Hồn Hạ Hầu Uyên  X10, Rương quần hùng tướng tinh x10

50000 vnđ: Giác Binh Phù x20, Hồn Hạ Hầu Uyên X20, Rương quần hùng tướng tinh x20

100000 vnđ: Binh Phù x30, Hồn Hạ Hầu Uyên X20, Rương quần hùng tướng tinh x30

300000 vnđ: Binh Phù x50, Hồn Hạ Hầu Uyên X20, Rương quần hùng tướng tinh x100

500000 vnđ:  Hồn Hạ Hầu Uyên x30, Gói trang bị đỏ x1, Linh Đan x500, Rương quần hùng tướng tinh x200

1000000 vnđ: Hồn Mã Trung x100, Hồng Sắc Huyền Tích X200

2000000 vnđ: Quỷ Diện Lang Chu tinh phách x100, rương thần khí thần x1.000

5000000 vnđ: Định Hồn Chu x2000, Tam Sinh Thạch x2.000, Rương quần hùng tướng tinh x2.000, Tinh hồn  Bích Thủy Thú x100

10000000 vnđ: Thiết Khoán x2.000, Danh vọng x100.000, Binh phù x2.000, Bí Tịch x5.000

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm Rương quần hùng tướng tinh x200. Top giết địch tính trong ngày 31/03.

 

Server Tên nhnâ vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S26]tri hoang 11516
[S61-S72] [S71]Linh Chi 17945
[S73-S76] [S76]TONY 20694
[S77-S78] [S78]THANG NHOC 34063
[S79] LÃO ĐẠI 27276
[S80] Củ Chuối 6585
[S81] Chiwu 12265
[S82] Đậu•Hủ•Thúi 10206

 

BQT kính báo!