Tin tức

[30-11]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2018-12-03

Thời gian: 0:00 ngày 30/11 - 23:55 ngày 02/12

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 03/12 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Mảnh tinh lượng vạn năng x10, Hồn Trần Cung X10, 20 vạn lương

50000 vnđ: Mảnh tinh lượng vạn năng x20, Hồn Trần Cung X20, 50 vạn lương

100000 vnđ: Mảnh tinh lượng vạn năng x100, Hồn Trần Cung X20, 100 vạn lương

300000 vnđ: Hồn Trần Cung  X20, Gói trang bị đỏ x1, 500 vạn lương

500000 vnđ: Hồn Trần Cung x30, Linh Đan x500, Thiết Khoán x200, 1000 vạn lương

1000000 vnđ: Hồn Lữ Khởi Linh x100

2000000 vnđ: Mảnh thánh - Thanh Long Phủ x120

5000000 vnđ: 2000 Sách Binh Pháp, 2000 Tiến Giai Bí Tịch, 2000 Linh Đan, 10.000 vạn lương

10000000 vnđ: 1 Bộ Đá Level 10

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm 2000 Sách Binh Pháp. Top giết địch tính trong ngày 02/12.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S24] [S23]Tổ tông 54149
[S25-S40] [S26]tri hoang 11314
[S41-S60] [S50]MrTruong 19710
[S61-S66] [S61]NGOBICHHA 24632
[S67-S68] [S67]Napolion 38277
[S69-S70] [S69]KeydenKross 20227
[S71-S72] [S71]Linh Chi 29349
[S73] Thánh xoạc 7207
[S74] Lưu Bị 29492
[S75] VI NGUYỄN 10204

 

BQT kính báo!