Tin tức

Danh sách gói quà Công Thành Tam Quốc

Đăng ngày: 2017-11-02

Bảng danh sách gói quà Công Thành Tam Quốc:

Lưu ý: Chỉ các gói quà được mở trong giao diện sự kiện ingame mới nhận được tương xứng nội dung như sau, nếu gói quà chưa mở mà bạn vẫn chọn nạp trong cổng thanh toán sẽ chỉ nhận được vàng và vip tướng ứng.

Ví dụ: Sự kiện chưa mở gói TƯ MÃ (100.000 vnđ = 1.000 vàng  = 1.000 điểm vip), khi bạn chọn nạp gói này sẽ không nhận được nội dung gói "Mua được 2000 vàng, 50 vạn lương thảo, 100 vạn xu, 2000 exp" mà chỉ nhận được 1.000 vàng và 1.000 điểm Vip, khi giao diện sự kiện mở sẽ nhận được nội dung gói tương ứng.

 

Mệnh giá Tên gói quà Điểm Vip Nội dung
100.000 Thẻ tháng 300 Liên tục 30 ngày,mỗi ngày được nhận vàng
50.000 Thẻ tuần 120 Liên tục 7 ngày,mỗi ngày được nhận vàng
100.000 Quỹ thường 1000 Quỹ trưởng thành, được quà lớn
200.000 Quỹ siêu 2000 Quỹ hào hoa, được quà lớn
100.000 Thẻ đặc quyền 1000 Thẻ đặc quyền
100.000 Trống trận 1000 Chiến cổ
10.000 Trời ban 100 Mua được 200 vàng, 5 vạn lương thảo, 5 vạn xu
50.000 Tước lệnh 500 Mua được 500 vàng, 20 đồng tước lệnh
100.000 Chiêu hiền 1000 Mua được 1000 vàng + nhận thêm 1000 vàng, 20 thiệp
20.000 Tửu quán 200 Mua được 300 vàng, 20 hổ phù
100.000 Quân nhu 1000 Mua được 1000 vàng, 30 sách exp tím, 50 vạn lương thảo, 100 vạn xu, 50 đồng tước lệnh
200.000 Lương thảo 2000 Mua được 2000 vàng, 100 vạn lương thảo, 100 vạn xu, 100 đồng tước lệnh, 40 thiệp
50.000 Ngân khố 500 Mua được 1000 vàng, 15 vạn lương thảo, 30 vạn xu, 1000 exp
100.000 Tư mã 1000 Mua được 2000 vàng, 50 vạn lương thảo, 100 vạn xu, 2000 exp
300.000 Tướng quốc 3000 Mua được 6000 vàng, 100 vạn lương thảo, 150 vạn xu, 5000 exp
500.000 Hoàng đế 5000 Mua được 10000 vàng, 200 vạn lương thảo, 200 vạn xu, 50 thiệp, 10000 exp
200.000 Công thành 1000 Mua được 2000 vàng, 100 vạn lương thảo, 50 hổ phù, 50 sách exp cam
100.000 Ngự tứ bảo 1000 Mua được 1000 vàng, 50 đồng tước lệnh, 30 vạn xu
100.000 Thần tứ bảo 1000 Mua được 1000 vàng, 50 đồng tước lệnh, 30 vạn lương thảo
100.000 Thiên tử bảo 1000 Mua được 1000 vàng, 50 đồng tước lệnh, 20 thiệp
100.000 Hổ phù 1000 Mua được 1000 vàng, 50 đồng tước lệnh, 20 rượu gạo
100.000 Thiên hạ 1000 Mua được 1000 vàng, 50 đồng tước lệnh, 20 Hổ phù
50.000 Tân binh 500 Mua được 500 vàng, 20 gói huấn luyện tím, 20 đồng tước lệnh, 10 sách exp tím
100.000 Tinh binh 1000 Mua được 1000 vàng, 40 gói huấn luyện tím, 50 đồng tước lệnh, 30 thiệp, 30 vạn xu
200.000 Danh chấn 2000 Mua được 2000 vàng, 60 gói huấn luyện tím, 100 đồng tước lệnh, 30 sách exp cam, 40 thiệp
300.000 Vạn dặm 3000 Mua được 3000 vàng, 80 gói huấn luyện cam, 150 đồng tước lệnh, 40 sách exp cam, 60 thiệp
500.000 Xưng hùng 5000 Mua được 5000 vàng, 120 gói huấn luyện cam, 200 đồng tước lệnh, 60 sách exp cam, 100 thiệp
100.000 Bảo vật 1000 Mua được 1000 vàng, 50 đồng tước lệnh, 1000 vẫn thiết, 1000 vẫn thiết trăm năm
10.000 Vàng 1 100 Mua được 300 vàng
50.000 Vàng 2 500 Mua được 1000 vàng
100.000 Vàng 3 1000 Mua được 2000 vàng
200.000 Vàng 4 2000 Mua được 4000 vàng
300.000 Vàng 5 3000 Mua được 6000 vàng
500.000 Vàng 6 5000 Mua được 10000 vàng
1.000.000 Vàng 7 10.000 Mua được 20000 vàng
100.000 Thiên ngoại 1000 Mua được 1000 vàng, 50 vạn xu, 3000  vẫn thiết
100.000 Trăm năm 1000 Mua được 1000 vàng, 50 vạn xu, 3000 vẫn thiết trăm năm
100.000 Nghìn năm 1000 Mua được 1000 vàng, 50 vạn xu, 3000 vẫn thiết nghìn năm
100.000 Thục quốc 1000 Mua được 1000 vàng, 5 gói Thục quốc, 1000  vẫn thiết
100.000 Ngụy quốc 1000 Mua được 1000 vàng, 5 gói Ngụy quốc, 1000  vẫn thiết
100.000 Ngô quốc 1000 Mua được 1000 vàng, 5 gói Ngô quốc, 1000  vẫn thiết
100.000 Quần hùng 1000 Mua được 1000 vàng, 5 gói Quần hùng, 1000  vẫn thiết
200.000 Quà hạn thời (Gói chuyên tinh) 2000 Mua được 100 sách binh pháp, 100 vạn xu, 50 vạn lương, 20 gói luyện cam

 

BQT kính báo!