Tin tức

HỆ THỐNG PHỦ KHỐ

Đăng ngày: 2017-04-10

Kính thưa thành chủ !

Có trong tay vạn quân chưa chắc là vô địch thiên hạ. Biết dụng quân phù hợp với trận địa, thiên thời và địch thì ắt sẽ giành nhiều phần thắng.

Thành chủ có thể trưng thu ngân lượng và xu trong phủ khố, mỗi lần thu phục đc 1 thành trì, sẽ được 1 cơ hội trưng thu miễn phí

Lúc trưng thu có thể xuất hiện bạo kích

Sau khi hết cơ hội trưng thu miễn phí, trưng thu sẽ tốn vàng

Số lần trưng thu mỗi ngày đều được giới hạn, tăng cấp vip sẽ tăng số lần trưng thu.