Tin tức

HỆ THỐNG THI LUYỆN ANH HÙNG

Đăng ngày: 2017-04-10

Kính thưa thành chủ !

Có câu "Vàng thật không sợ lửa"- thử thách giúp tôi rèn nên bản lĩnh vững vàng của vị anh hùng. Đối với một tướng soái tài ba, mượn trở ngại để gia tăng sự sắc bén và thiện chiến của bản thân nơi chốn sa trường. Do đó, tuy xuất phát điểm khác nhau, nhưng nếu trải qua quá trình rèn luyện không ngừng, Chúa công nhất định đứng vào hàng ngũ những mãnh tướng oai hùng bậc nhất chốn Tam Quốc.

Thành chủ đạt cấp 25 mở thí luyện anh hung. Trong thí luyện anh hùng có chiến dịch gồm các chương. Mỗi chương có 5 ải. Ải đặc biệt sẽ có hạn chế về binh chủng hoặc quốc gia của võ tướng xuất chiến. Thí luyện thành công được nhiều nguyên liệu thí luyện và kinh nghiệm người chơi.

 

Mỗi lần khiêu chiến thành công 1 ải được phần thưởng, thông quan được 3 sao được mở giao diện càn quét, sau này khiêu chiến không cần vào chiến đấu và có thể càn quét.

Khi thông quan được 5, 10, 15 sao sẽ được nhận phần thưởng.

Thí luyện anh hùng miễn phí khiêu chiến 5 lần/ngày, sau khi dùng hết lầm miễn phí sẽ tốn vàng để mua. Cấp vip sẽ ảnh hưởng đến số lần khiêu chiến miễn phí và mua vàng mỗi ngày.