Tin tức

HỆ THỐNG VIỄN CHINH

Đăng ngày: 2017-04-10

Kính thưa thành chủ !

Tào Tháo ép thiên tử dĩ lệnh chư hầu, khiến cho Hán thất suy vi. Lợi dụng ấu chúa còn bé, Tào Tháo đem quân tiến công Lạc Dương hòng chiếm hữu. Trong cơn nguy nan trùng trùng, Chúa Công tham gia sẽ nhận lệnh của Hán Hiến Đế, nhập Kinh trừ quân tặc, thề tử bảo vệ Hán Thất.

Đạt cấp 35, Thành chủ sẽ được mở hệ thống viễn chinh. Viễn chinh có tổng cộng 15 ải. Mỗi ải đều có người chơi phòng vệ. Đánh bại tướng thủ ải được mảnh võ tướng, bố tệ, mảnh bảo vật. Thông quan thành công 3 ải được mở 1 rương và nhận nhiều phần thưởng.

Khiêu chiến xong tất cả các ải sẽ được thông quan viễn chinh, và không thể tiếp tục khiêu chiến. Bấm nút bắt đầu lại để khởi động lại trạng thái khiêu chiến, hệ thống miễn phí khởi động lại 1 lần/ngày. Vip có thể dùng vàng để mua thêm lần tái khởi động.

 

Nếu khiêu chiến thất bại, khởi động lại xong được tăng thuộc tính, và được tích lũy cộng dồn đến khi đạt max. Bố tệ nhận được có thể mua đạo cụ trong shop.