Tin tức

HỆ THỐNG VIP

Đăng ngày: 2017-04-10

Kính thưa thành chủ !

Thành chủ đươc mở hệ thống thẻ vip ngay từ cấp 1. Sau khi kích hoạt vip, Thành chủ sẽđược hưởng các quyền lợi sau:

  • Mở chức năng thăng cấp nhanh
  • Càn quét nhanh đến ải thứ 9
  • Xây dựng phong địa miễn phí tăng tốc 10 lần/ngày
  • X2 lương thương, ngân khố phong địa
  • Làm mới miễn phí khách trạm 3 lần/ngày
  • Mở chức năng càn quét trong chiến dịch kinh điển

Ưu đãi ngay 1000 vàng.