Tin tức

Update phiên bản Bát Quái Trận

Đăng ngày: 2018-12-01

Thời gian: 13:00 - 17:00 ngày 03/12

Nội dung:

Lưu ý: Các thành chủ vui lòng nhận toàn bộ thư, các tài khoản chưa qua tân thủ sẽ bị xóa để ưu hóa dữ liệu. Thời gian update dự kiến, trong thời gian update BQT sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ, thời gian mở có thể diễn ra sớm hoặc muộn hơn thời gian dự kiến.

1.Mở h.thống mới:

1.1

Thêm thú, tướng vô song tư chất 12, mỹ nhân hậu cung

1.2  Thức tỉnh tướng:

Tướng đạt cấp 100 5 sao có thể tiến hành thức tỉnh, được thức tỉnh k.năng và tăng t.tính

1.3 Vương giả mạnh nhất

PVE tướng, tìm ra tổ hợp mạnh nhất

1.4 H.thống phụ tướng

Mỗi tướng xuất chiến đều mang 1 phụ tướng, phụ tướng có bề ngoài hiển thị khác biệt trong đội, cùng chủ tướng thi triển k,năng và tăng t.tính

1.5 Ải Tứ tượng chi lực

4 loại ải đặc biệt khác nhau, sau khi vượt qua sẽ mở ải Kỳ Lân, ải Kỳ Lân tổng hợp 4 loại quái ải

1.6 H.thống đồ giám thú

Thu thập da được thưởng đạo cụ hiếm, mảnh da có thể tăng cấp đồ giám, thêm t.tính thú

1.7 Lục đạo ngự hồn

1 tướng mặc 6 t.bị, các loại t.bị, có hiệu quả bộ đồ, có thể gỡ, phối hợp ngẫu nhiên

1.8 Bát Quái Trận Pháp PVE

Chế độ náo quan hđ ngẫu nhiên, sx Ngự hồn

1.9 Chiến Hồn Lục

Trong chiến trường, tướng công có thể gọi toàn bộ k.năng ẩn chiến hồn, bồi dưỡng Chiến hồn lục, tăng t.tính

1.10 Võ thần tái lâm pve

Ải thường được ng.liệu bồi dưỡng chiến hồn, ải mang theo ng.tố Thiên khí và hoạt động

1.11 Hợp kích trói buộc (Hợp kích Túc mệnh)

Thu thập tướng tương ứng phóng k.năng hợp kích, và có thể tăng cấp k.năng

1.12 Vấn đỉnh thiên hạ pvp

Chiến đấu công bằng của người mạnh nhấy, nhưng h.thống này là PVP, người chơi có thể tiến hành tìm hiểu chi tiết hơn về tướng, và DS các dữ liệu, từ đó chọn tướng để bồi dưỡng

1.13 Truyền thừa truyền tống

Có thể hoàn thành truyền thừa giữa tướng dưỡng thành chuyên tinh, phối hợp mở rộng chuyên tinh cùng update

2.Ưu hóa và mở rộng

2.1 Mở rộng toàn diện 150

- Thành chủ và tướng tăng đến 150 và thả tư chất tương quan
- Mở rộng h.thống lv tương quan, quốc chiến, BOSS thế giới, Viễn chinh liên Sv, Tranh bá vô song, 7 tiến 7 lùi, Chinh chiến tứ phương
- Mở rộng dưỡng thành tương quan, tăng cấp 120-150,, k.năng 120-150,tiến giai 19-25,thiên phú 8-11,thần khí 90-120,Võ hồn 180-240,Thú 12-15,Pháp bảo 32-40,Võ thánh 6000-10000,Luyện hồn 1000-2000,C.hóa lv240-300
- Mở rộng ải tương quan, mở rộng cốt truyện

2.2 Mở rộng Dưỡng thành

-  Bộ Thành Chủ -- thêm 1 bộ, tổng hợp 3 k.năng
-  Quân trận -- Mở rộng trợ trận đến cấp 150, c.hóa trận vị mở rộng đến cấp 30
-  Tiến giai binh chủng - tiến giai bí tịch, mở rộng đến tầng 15
-  Phó tướng - Binh phù, mở rộng Phủ tướng đến cấp 10, thêm 5 phó tướng (mỗi phó tướng 3 k.năng, tổng 15 k.năng)
-  Tư chất 12 đột phá đến 15 - Thí luyện tinh hồn (Thay mảnh tướng cần đột phá tư chất 12 -- tương tự Bổ Thiên Thạch)
-  Kênh thanh toán Binh chủng chuyên tinh - Binh thư, mở rộng đến tầng 8, mỗi chuyên tinh tăng 1 k.năng, tổng 10 k.năng

2.3 Ưu hóa Phụ Bản

-  Ưu hóa thao tác
-  Cẩm Y Dạ Hành thêm c.năng càn quét
-  Viễn chinh tây vực thêm c.năng càn quét
-  Hung sát đột kích thêm c.năng hồi tự động
-  H.thống Thiên phú thêm c.năng tăng cấp nhanh
-  Tam Quân Diễn Võ thêm c.năng auto khiêu chiến
-  Nút giữ lỳ Hậu cung tăng tốc thị sủng thêm chú giải

 

BQT kính báo!